Βλέπετε 1–50 απο 138 αποτέλεσματα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4001

0,03

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4148 75V/200mA

0,02

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4007 1000V/1A

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4148 SMD 75V/200mA

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ206

0,04

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ227

0,12

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5407

0,10

Κεραμικό Φίλτρο 1 ΜΗΖ

0,34

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5401

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5404 3A/400V

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4005

0,04

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ159

0,10

Δίοδος SCHOTTKY 30V/0.2A

0,20

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5400

0,10

Δίοδος Γρήγορη ΒΥ-399

0,20

Κρύσταλλος QK-032 MHZ

0,99

Δίοδος Ανόρθωσης P600 6Α4 400V/6A

0,30

Δίοδος Ανόρθωσης P600 6Α6 600V/6A

0,30

Δίοδος Schottky 40V/3A

0,35

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ255

0,15

Κρύσταλλος 16.000 ΜΗΖ Low Profile

0,30

Κρύσταλλος HC49S 12.000 ΜΗΖ Low Profile

0,30

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ176

0,05

Κρύσταλλος 20.000 ΜΗΖ

0,25

Κρύσταλλος 18.432 Μhz Low Profile

0,25

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ184

0,58

Κρύσταλλος 4.19430 Μhz Low Profile

0,40

Δίοδος ΥΨΗΣΥΧΝΗ ΒΥΧ55

0,06

Δίοδος Schottky 40V/1A

0,15

Δίοδος Ανόρθωσης Ρ100M 10A 1000V

0,60

Κρύσταλλος 32.768 KΗΖ

0,30

Κεραμικό Φίλτρο 420 ΚΗΖ

0,34

Δίοδος Schottky 10A/100V

0,90

Δίοδος Ανόρθωσης P600 6A2 200V/6A

0,30

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ158

0,05

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΥ-229

0,85

Κεραμικό Φίλτρο 560 ΚΗΖ

0,28

Δίοδος Schottky 30V/1A

0,20

Δίοδος Υψήσυχνη 3Π.ΒΥV32-200/18Α

1,20

Κρύσταλλος 6.0 Μhz Low Profile

0,25

Δίοδος DIAC DB3

0,10

Δίοδος Υψήσυχνη 3Π.ΒΥV44-400/30A

2,30

Δίοδος ΥΨΗΣΥΧΝΗ BYV26E 1000V 1A 75ns

0,50

Δίοδος ΥΨΗΣΥΧΝΗ BYV28 150V/3.5A 30ns

0,70

Κεραμικό Φίλτρο 450 ΚΗΖ

0,55

Κεραμικό Φίλτρο 485 ΚΗΖ

0,40

Κεραμικό Φίλτρο 503 ΚΗΖ

0,34

Δίοδος DIAC BR100

0,30

Κεραμικό Φίλτρο 375 ΚΗΖ

0,34

Κρύσταλλος 3.579545 ΜΗΖ Low Profile

0,35