Βλέπετε 1–50 απο 138 αποτέλεσματα

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4148 75V/200mA

0,02

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4001

0,03

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4007 1000V/1A

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4007 1000V/1A SMD

0,05

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4148 SMD 75V/200mA

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ206

0,04

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ227

0,12

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5402

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5407

0,10

Δίοδος Schottky 30V/1A

0,20

Κεραμικό Φίλτρο 1 ΜΗΖ

0,34

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ159

0,10

Δίοδος DIAC BR100

0,30

Δίοδος VARIC BB119

0,30

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5401

0,10

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5404 3A/400V

0,10

Δίοδος Γρήγορη ΒΥ-399

0,20

Κρύσταλλος QK-032 MHZ

0,99

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν5400

0,10

Δίοδος SCHOTTKY 30V/0.2A

0,20

Δίοδος Ανόρθωσης 1Ν4005

0,04

Δίοδος Schottky 40V/3A

0,35

Κρύσταλλος 16.000 ΜΗΖ Low Profile

0,30

Κρύσταλλος HC49S 12.000 ΜΗΖ Low Profile

0,30

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ176

0,05

Κρύσταλλος 20.000 ΜΗΖ

0,25

Κρύσταλλος 18.432 Μhz Low Profile

0,25

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ184

0,58

Δίοδος Schottky 5A/60V

0,50

Κρύσταλλος 4.19430 Μhz Low Profile

0,40

Δίοδος ΥΨΗΣΥΧΝΗ ΒΥΧ55

0,06

Κρύσταλλος 32.768 KΗΖ

0,30

Δίοδος Schottky 40V/1A

0,15

Δίοδος Schottky 5A/100V

0,50

Κεραμικό Φίλτρο 420 ΚΗΖ

0,34

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΑ158

0,05

Κεραμικό Φίλτρο 560 ΚΗΖ

0,28

Δίοδος ΓΡΗΓ.ΒΥ-229

0,85

Κρύσταλλος 6.0 Μhz Low Profile

0,25

Δίοδος Ανόρθωσης P600 6Α4 400V/6A

0,30

Δίοδος Ανόρθωσης ΒΥ255

0,15

Δίοδος Υψήσυχνη 3Π.ΒΥV44-400/30A

2,30

Κεραμικό Φίλτρο 485 ΚΗΖ

0,40

Κεραμικό Φίλτρο 503 ΚΗΖ

0,34

Δίοδος Υψήσυχνη 3Π.ΒΥV32-200/18Α

1,20

Κεραμικό Φίλτρο 375 ΚΗΖ

0,34

Κρύσταλλος 3.579545 ΜΗΖ Low Profile

0,35

Δίοδος ΥΨΗΣΥΧΝΗ BYW29

0,70

Κεραμικό Φίλτρο 450 ΚΗΖ

0,55

Κεραμικό Φίλτρο 480 ΚΗΖ

0,35