Προβολή όλων των 20 αποτελεσμάτων

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.4V 1X9V

3,20

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 3.2VA 2x12V

5,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.4VA 1X12V

3,30

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου1.5VA 1X12V

3,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.4VA 1X18V

3,30

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 5VA 1x15V

5,50

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.1VΑ 2x12V

3,20

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου1.5VA 2X24V

3,10

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 1.5VA 1X9V

3,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 1.8VA 1x9V

2,20

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.1VΑ 1x12V

3,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 2.4VA 1X24V

2,80

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 3.2VA 1x12V

3,60

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 3.2VA 1X18V

4,70

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 4.4VA 1x24V

3,70

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου 5VA 1x12V

5,50

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου1.5VA 1X24V

2,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου1.5VA 1X6V

2,30

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου1.8VA 2X18V

2,00

Μετασχηματιστής PCB Κλειστού Τύπου3.2VA 1X 9V

4,70